Tue10242017

Back Манай сайтаас та хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу

Манай сайтаас та хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу

Санал өгсөн:
1016

Анхны Санал:
2011 оны 5-р сарын 14, Бямба гариг, 07:59

Сүүлийн Санал:
2017 оны 10-р сарын 14, Бямба гариг, 16:50

Манай сайтаас та хэрэгтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу

Hits Percent Graph
чадаж байна
369 36.3%
мэдээллээ дахин сайжруулах
271 26.7%
дунд
215 21.2%
муу
129 12.7%