Thu03222018

Back АЕГ Газар Хэлтэсийн Танилцуулга

Хэлтсийн танилцуулга

Үзүүлэх # 
1 Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
2 Мэдээллийн технологийн хэлтэс
3 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
4 Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар
5 Захиргааны удирдлагын газар