Sun02182018

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
41 Төрийн байгууллагын захирамжлалын болон албан бичигт хэрэглэх хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, хэвлэмэл хуудасны эх загварын А, Б зураглал 2001.06.25 № 91 528
42 Удирдлагын зөвлөлийн журам 2015.03.26 А/49 271
43 Улсын байцаагчдын хэвлэмэл хуудасны загвар 2014.11.10 №А/175 355
44 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам 2015.01.20 №А/03 344
45 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримтыг түр ашиглуулах журам 2015.01.20 A/03 284
46 Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх^ хадгалах журам 225
47 Хэвлэмэл хуудасны үнийн тарифийг шинэчлэн батлах тухай 2015.03.16 № А/43 420
48 Цаасан баримтыг сэргээн засварлах ажлын заавар 2010.01.25 №А/13 342
49 Цахим мэдээллийн аюлгүй байдлыг хангах тухай.2010.№33 390
50 ШУТЗТөслийн баримтанд эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийх ажлын журмын тухай 2003 оны №145 791