Sun10222017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
41 Төрийн байгууллагын захирамжлалын болон албан бичигт хэрэглэх хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, хэвлэмэл хуудасны эх загварын А, Б зураглал 2001.06.25 № 91 476
42 Удирдлагын зөвлөлийн журам 2015.03.26 А/49 238
43 Улсын байцаагчдын хэвлэмэл хуудасны загвар 2014.11.10 №А/175 330
44 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам 2015.01.20 №А/03 314
45 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримтыг түр ашиглуулах журам 2015.01.20 A/03 244
46 Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх^ хадгалах журам 102
47 Хэвлэмэл хуудасны үнийн тарифийг шинэчлэн батлах тухай 2015.03.16 № А/43 371
48 Цаасан баримтыг сэргээн засварлах ажлын заавар 2010.01.25 №А/13 298
49 Цахим мэдээллийн аюлгүй байдлыг хангах тухай.2010.№33 352
50 ШУТЗТөслийн баримтанд эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийх ажлын журмын тухай 2003 оны №145 763