Tue05232017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
41 Удирдлагын зөвлөлийн журам 2015.03.26 А/49 200
42 Улсын байцаагчдын хэвлэмэл хуудасны загвар 2014.11.10 №А/175 303
43 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам 2015.01.20 №А/03 280
44 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримтыг түр ашиглуулах журам 2015.01.20 A/03 204
45 Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх^ хадгалах журам 35
46 Хэвлэмэл хуудасны үнийн тарифийг шинэчлэн батлах тухай 2015.03.16 № А/43 322
47 Цаасан баримтыг сэргээн засварлах ажлын заавар 2010.01.25 №А/13 256
48 Цахим мэдээллийн аюлгүй байдлыг хангах тухай.2010.№33 306
49 ШУТЗТөслийн баримтанд эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийх ажлын журмын тухай 2003 оны №145 734
50 Эрүүл мэндийн баримт бичгийн нэр, төрөл, хадгалах хугацааны жагсаалт 2014.07.09 №А/116 393