Sat11252017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
31 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№142 2745
32 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№84 3064
33 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2012.№54 1311
34 Сонгуулийн холбогдолтой баримт бичгийн эмхлэн цэгцлэх, архивт шилжүүлэх, хадгалах, ашиглуулах журам батлах тухай 2008.05.09 № 22/69 418
35 Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай 2009.07.07 №68 11767
36 Төрийн архивт батламж олгох журмын тухай. 2005 он. 742
37 Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар. 2003 он 5211
38 Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам 2016.08.26 А/65 289
39 Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2015.12.09 А/168 287
40 Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ гаргах дүгнэх журам 4737