Mon05292017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
31 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№84 2998
32 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2012.№54 1270
33 Сонгуулийн холбогдолтой баримт бичгийн эмхлэн цэгцлэх, архивт шилжүүлэх, хадгалах, ашиглуулах журам батлах тухай 2008.05.09 № 22/69 355
34 Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай 2009.07.07 №68 11458
35 Төрийн архивт батламж олгох журмын тухай. 2005 он. 697
36 Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар. 2003 он 5076
37 Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам 2016.08.26 А/65 186
38 Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2015.12.09 А/168 194
39 Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ гаргах дүгнэх журам 4592
40 Төрийн байгууллагын захирамжлалын болон албан бичигт хэрэглэх хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, хэвлэмэл хуудасны эх загварын А, Б зураглал 2001.06.25 № 91 430