Sun09242017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
31 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№142 2709
32 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№84 3030
33 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2012.№54 1293
34 Сонгуулийн холбогдолтой баримт бичгийн эмхлэн цэгцлэх, архивт шилжүүлэх, хадгалах, ашиглуулах журам батлах тухай 2008.05.09 № 22/69 392
35 Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай 2009.07.07 №68 11670
36 Төрийн архивт батламж олгох журмын тухай. 2005 он. 723
37 Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар. 2003 он 5149
38 Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам 2016.08.26 А/65 226
39 Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2015.12.09 А/168 239
40 Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ гаргах дүгнэх журам 4674