Tue01232018

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
11 Архивын ерөнхий газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах журам 2015.04.01 А/62 467
12 Архивын ерөнхий газарын "Дотоод журам" 2015.05.06 А/76 431
13 Архивын ерөнхий газрын ажилтан албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм 2015.11.03 А/150 396
14 Архивын ерөнхий газрын шагналын журам 2015.07.03 А/104 975
15 Архивын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай гарын авлага 2012.07.27 №А/79 637
16 Архивын хосгүй үнэт баримтыг тодорхойлох, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах журмын тухай. 2003 он №1 3628
17 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар 2007.06.07 №59 1348
18 Байгууллагын архивын баримт бичиг гэрээгээр цэгцлэх журам 2015.01.14 №А/01 545
19 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт 2007.12.29 №160 528
20 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт. 2003.№160 3540