Tue11212017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
11 Архивын ерөнхий газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах журам 2015.04.01 А/62 442
12 Архивын ерөнхий газарын "Дотоод журам" 2015.05.06 А/76 411
13 Архивын ерөнхий газрын ажилтан албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм 2015.11.03 А/150 369
14 Архивын ерөнхий газрын шагналын журам 2015.07.03 А/104 888
15 Архивын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай гарын авлага 2012.07.27 №А/79 606
16 Архивын хосгүй үнэт баримтыг тодорхойлох, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах журмын тухай. 2003 он №1 3542
17 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар 2007.06.07 №59 1289
18 Байгууллагын архивын баримт бичиг гэрээгээр цэгцлэх журам 2015.01.14 №А/01 522
19 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт 2007.12.29 №160 498
20 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт. 2003.№160 3507