Mon05292017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
11 Архивын ерөнхий газарын "Дотоод журам" 2015.05.06 А/76 359
12 Архивын ерөнхий газрын ажилтан албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм 2015.11.03 А/150 309
13 Архивын ерөнхий газрын шагналын журам 2015.07.03 А/104 544
14 Архивын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай гарын авлага 2012.07.27 №А/79 555
15 Архивын хосгүй үнэт баримтыг тодорхойлох, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах журмын тухай. 2003 он №1 3385
16 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар 2007.06.07 №59 1180
17 Байгууллагын архивын баримт бичиг гэрээгээр цэгцлэх журам 2015.01.14 №А/01 459
18 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт 2007.12.29 №160 424
19 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт. 2003.№160 3407
20 Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт 2012.07.27 №А/78 417