Thu02222018

Back ҮТА ҮТА-ын үйл ажиллагаа Уншлагын танхим Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын төвийн уншлагын танхим

Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын төвийн уншлагын танхим

Монгол улсад кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримт хадгалдаг цорын ганц төрөлжсөн архив бөгөөд Монголын ард түмний соёлын үнэт өв болох кино, гэрэл зураг, түүхэн болон биет хүмүүсийн дуу хоолойн бичлэгийг хадгалан хамгаалж хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, сан хөмрөгөө эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулж үнэт болон хосгүй үнэт баримтаар нөхөн бүрдүүлэх, архивын мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангах, техник, технологийн шинэчлэл хийх зорилт тавин ажиллаж байна.

Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх

Судлаачийн үнэмлэхний үнэ тариф /төгрөгөөр /

Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэгчид архивын баримтаас хуулбар олгох үйлчилгээний үнэ тариф:

КИНО БАРИМТААС ДОТООДЫН  БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНД ХУУЛБАРААР 
ҮЙЛЧЛЭХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ТАРИФ  /ТӨГРӨГӨӨР/

Жич: Бүрэн бус минутыг бүрэн минутаар тооцно.

ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН БАРИМТААС ХУУЛБАР ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ТАРИФ /ТӨГРӨГӨӨР/

Жич: Киноны эх негативаас гэрэл зураг хуулбарлахад үйлчилсэн үнийн дүнгийн 100%-тай тэнцэх хураамж авна.


Байршил: Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг. Энхтайвны өргөн чөлөө. ҮТА-ын 3-р байр буюу Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын төвийн 11, 26 тоот.

Цагийн хуваарь: Даваа-Пүрэв 8.00-17.00 / 12.00-13.00 Цайны цаг/
Баасан гарагт ажиллахгүй. /Дотоод ажилтай/
Харилцах утас: (976-11) 452-261, (976-11) 452-278, (976-11) 452-270