Thu02222018

Back ҮТА ҮТА-ын үйл ажиллагаа Уншлагын танхим Зураг төслийн баримтын төвийн уншлагын танхим

Зураг төслийн баримтын төвийн уншлагын танхим

Барилга байгууламжийн техникийн ба ажлын зураг төсөл, ажлын хэмжилтийн зураг төсөл, инженер-геологийн судалгааны холбогдолтой баримт бичгүүд, барилга угсралтын ажлын төсөв, улсын комиссын акт зэрэг болно.

Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх

Судлаачийн үнэмлэхний үнэ тариф /төгрөгөөр /

 

Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэгчид архивын баримтаас хуулбар олгох үйлчилгээний үнэ тариф:

Байршил: Архивын ерөнхий газрын 301 тоот 
Цагийн хуваарь: Даваа-Пүрэв 8.00-17.00 / 12.00-13.00 Цайны цаг/
Баасан гарагт ажиллахгүй. /Дотоод ажилтай/
Харилцах утас: (976-11) 262-084