Thu02222018

Back ҮТА ҮТА-ын үйл ажиллагаа Уншлагын танхим УНШЛАГЫН ТАНХИМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

УНШЛАГЫН ТАНХИМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Архивын баримтыг үзэж судлахыг хүссэн эрдэмтэд, судлаачид, оюутан сонсогчид болон  гадаад дотоодын иргэд ҮТА-ын уншлагын танхимд сууж баримт ашиглаж болдог.

ҮТА нь 375.9 м2 талбай бүхий 4 уншлагын танхимтай.

Архивын баримтыг үзэж судлахыг хүссэн эрдэмтэд, судлаачид, оюутан сонсогчид болон  иргэдэд архивын уншлагын танхимд сууж баримт ашиглах боломжтой.  Архивын уншлагын танхимаар үйлчлүүлэхийг хүссэн судлаач, эрдэмтэд баримт үзэж судлах талаархи өөрийн байгууллагын албан бичиг,  их, дээд сургуулийн оюутан, сонсогч нар нь сургуулийн удирдлагын албан ёсны тодорхойлолт, иргэд хувийн өргөдлийг бүрдүүлж, архивын удирдлагаас албан ёсны зөвшөөрөл  авна.