Sun02182018

Back Хэвлэн нийтлэл Арга зүйн гарын авлага Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар

Танилцуулга: Албан хэрэг хөтлөлтийн шинэ заавар нь бүтцийн хувьд 7 бүлэг, 28 зүйл, 185 заалттай бөгөөд зааврын үндсэн агуулга нь удирдлагын үйл ажиллагааг стандартын дагуу зөв баримтжуулах, баримт бичгийг мэдээлэл-тоо бүртгэлийн санд оруулах, албан баримт бичгийг шуурхай хянан шийдвэрлэх, байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн баримт бичгийг зөв ангилж төрөлжүүлэх, баримт бичгийн эмх цэгц, бүрдлийг сайжруулах зэрэг асуудалд голлон чиглэгдсэн болно.
Шинэ зааврын агуулга, зарчим, онцлогийн талаар дурьдвал:
1.    Агуулга, бүтцийн хувьд өмнөх заавраас зарчмын ялгаатай бөгөөд шинэ зааварт өмнөх зааврын олон заалтыг дэлгэрүүлж, баяжуулсан.
2.    Албан   хэрэг  хөтлөлтийн   өнөөгийн   шаардлагыг   илүүтэй   тусгасан, мэдээллийн орчин үеийн технологи, мэдээллийн шинэ орчинд илүү зохицсон байдлаар хийгдсэн.
3.    Албан   хэргийн   зохион   байгуулалт,   шуурхай   байдлыг дээшлүүлэх, байгууллагын мэдээллийн орчинг боловсронгуй болгох асуудалд онцлон анхаарч, албан хэрэгхөтлөлтийн бүртгэл, хайлтын программын боломжийг үр дүнтэй ашиглах талаар зарчмын шинэ заалтууд тусгагдсан.
4.    Албан хэрэг хөтлөх, бүрдүүлэх, архивлах, эмх цэгцтэй хадгалах асуудлыг онцлон анхаарч, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах талаар зааварт шинэ бүлгүүд оруулсан зэрэг
болно.   
Үнэ: 10000 төгрөг

Хаанаас худалдан авах: Та энэ номыг авахыг хүсвэл Азхур, Интер, Боловсрол номын дэлгүүрүүд болон АЕГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 261508 утсаар холбоо барина уу.