Tue03202018

Back ҮТА Зохион байгуулалтын нэгжүүд Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримтын архив

Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримтын архив

•    Улс төрийн намын баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх;
•    Сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх;
•    Хосгүй үнэт, үнэт баримтын нөөц хувьтай болох;
•    Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах;
•    Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;
•    Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх;
•    Архивын баримтыг ашиглуулах;
•    Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх,
•    Уншлагын танхимаар иргэд, судлаачдад баримт ашиглуулах.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Эрхлэгч

77002094

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

2

Зааварлагч, арга зүйч

-

ganzul@archives.gov.mn

3

Ахлах архивч

-

erdenebulgan@archives.gov.mn

4

Архивчид

-

5

Сан хөмрөгч

-