Thu03222018

Back ҮТА Зохион байгуулалтын нэгжүүд Түүхийн баримтын архив

Түүхийн баримтын архив

•    Түүх, эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой архивын баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх;
•    Сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх;
•    Хосгүй үнэт, үнэт баримтын нөөц хувьтай болох;
•    Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах;
•    Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;
•    Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх;
•    Архивын баримтыг ашиглуулах;
•    Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх,
•    Уншлагын танхимаар иргэд, судлаачдад баримт ашиглуулах.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Эрхлэгч

77002089

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

2

Зааварлагч арга зүйч

-

shijirtuya@archives.gov.mn

3

Ахлах архивч

-

4

Архивчид

-

5

Сан хөмрөгчид

-

6

Уншлагын танхимын эрхлэгч

-