Thu03222018

Back Мэдээ, мэдээлэл Статистик мэдээ 2017 ОНД АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

2017 ОНД АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Архивын ерөнхий газар 2017 онд иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас нийт 627 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

Эдгээр өргөдлийн 242 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан ба үүний 240 нь бүрэн шийдвэрлэгдэж 2 нь шийдвэрлэх шатанд байна.

Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнх нь чөлөө хүссэн өргөдөл байна. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас нийт 385 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлсэн.

 

Ангилж үзвэл баримт судлах чиглэлээр 242, Лавлагаа, хуулбар хүссэн 143 өргөдөл хүлээн авч бүрэн шийдвэрлэсэн байна.