Sun09242017

Back АЕГ Газар Хэлтэсийн Танилцуулга Захиргааны удирдлагын газар

Захиргааны удирдлагын газар

•    АЕГ-ын стратеги төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
•    АЕГ-ын хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
•    Архивын үйл ажиллагааг сурталчлах, хэвлэл, олон нийтийн байгууллагатай харилцах, хамтран ажиллах;
•    АЕГ-ын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
•    Архивын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллага, гадаад орны ижил төстэй байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах;
•    АЕГ-ын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;
•    АЕГ-ын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам боловсруулж, мөрдүүлэх.

Албантушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Газрын дарга

77002082

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

2

Тайлан төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

 

3

Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

4

Дотоод ажил,өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

-

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

5

Гадаад харилцаа, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

-

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

6

АЕГ-ын даргын туслах

-

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

7

АЕГ-ындэд даргын туслах, олон нийт, хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан

-

8

Бичиг хэргийн эрхлэгч

77002096

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.