ТӨРИЙН АРХИВЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

     Монгол улсын Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм”-ийн 13 дахь заалтын дагуу архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч нарын   2014 онд хийсэн хяналт шалгалтын ажлын статистик мэдээг хавсралтын дагуу гаргаж, бичвэр тайлан, 2015 онд хийх хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө, улсын байцаагчийн тэмдгийн дардасны хамт 12 дугаар сарын 25-ны дотор  ирүүлнэ үү.  
Мөн улсын байцаагчийн мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлж байгаа тул төрийн албан хаагчийн анкетыг журмын дагуу бөглөж ирүүлэхийг хүсье.

Статистик мэдээний хүснэгтийг энд дарж татаж авна уу

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook