ТӨРИЙН АРХИВУУДЫН АНХААРАЛД

Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар, ҮАГ-ын даргын  2003 оны 153 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн архивын үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ гаргах, үнэлэх журам”-ын дагуу Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс төрийн архивуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тул архивын тоон тайланг 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргаж, үндсэн үйл ажиллагааны бичвэр тайлан, 2 дугаар хавсралтын жагсаалтад заасан баримт бичгийн хамт 2014 оны 01 сарын 05-ны дотор ирүүлнэ үү. 
Тоон мэдээ, тайлан гаргах загварыг энд дарж татаж авч болох бөгөөд тодруулах зүйл байвал 264384 утсаар холбогдоно уу.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook