ТӨРИЙН АРХИВУУДЫН АНХААРАЛД

Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар, ҮАГ-ын даргын  2003 оны 153 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн архивын үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ гаргах, үнэлэх журам”-ын дагуу Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс төрийн архивуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тул архивын тоон тайланг 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргаж, үндсэн үйл ажиллагааны бичвэр тайлан, 2 дугаар хавсралтын жагсаалтад заасан баримт бичгийн хамт 2014 оны 01 сарын 05-ны дотор ирүүлнэ үү. 
Тоон мэдээ, тайлан гаргах загварыг энд дарж татаж авч болох бөгөөд тодруулах зүйл байвал 264384 утсаар холбогдоно уу.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook