Баянхонгор аймгийн төрийн архивын тасаг төрийн байгууллагуудын 2007-2008 онуудын баримтыг цахимаар болон цаасан хэлбэрээр үндсэн санд хүлээн авах ажил үргэлжилж байна
img

2015 оны 05 дугаар сарын 25    Номгон

Төрийн архивын тасаг нь 2015 оны нөхөн бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөт ажлын  дагуу 05 дугаар сарын 18-наас эхлэн сумын төрийн байгууллагуудын 2007-2008 онуудын баримтыг цахимаар болон цаасан хэлбэрээр дансны хамт хүлээн авч эхлэн 25-ны байдлаар 45 байгууллагын 2375 хн-ийн 24174 хуудас баримтыг хүлээн авч программд холбож үндсэн баримтыг ашиглалтаас чөлөөлж,  лавлагаа мэдээлэлд цахим хэлбэрээр хайлт хийх боломжийг бүрдүүллээ.

д/д

Байгууллагын нэр

2007

2008

Хүлээлгэн өгсөн ажилтан

ХН-ээр

Хуудсаар

ХН-ээр

Хуудсаар

1

2

3

4

5

6

7

1

Жинст сумын ИТХ

13

174

27

249

Л.Сугармаа

2

Жинст сумын Цэцэрлэг

16

85

18

101

Б.Дүүрэнбилэг

3

Жинст сумын ЭМТ

19

186

20

214

Г.Наран

4

Жинст сумын Соёлын төв

19

94

28

122

Э.Энхцэцэг

5

Жинст сумын Сургууль

20

118

21

178

Д.Сувд-Эрдэнэ

6

Баянговь сумын ЗДТГ

52

852

62

813

Ц.Цэцэгээ

7

Баянговь сумын Сургууль

23

219

26

232

Отгонсүрэн

8

Баянговь сумын Цэцэрлэг

19

114

21

129

Баярцэцэг

9

Баянговь сумын Соёлын төв

21

97

18

87

Г.Сугар-Эрдэнэ

10

Баянговь сумын ЭМТ

21

211

21

223

С.Цэнгэлмаа

11

Өлзийт сумын ИТХ

23

276

36

313

Д.Нарантуяа

12

Өлзийт сумын Сургууль

29

287

25

204

Энх-Амгалан

13

Өлзийт сумын ЭМТ

21

180

21

243

Г.Өнөрзаяа

14

Баянлиг сумын ИТХ

9

177

14

136

Б.Эрдмаа

15

Бөмбөгөр сумын Сургууль

27

229

30

235

Г.Алтанчимэг

16

Бөмбөгөр сумын Цэцэрлэг

16

111

16

120

Т.Уранчимэг

17

Бөмбөгөр сумын ЭМТ

40

224

38

283

Б.Амаржаргал

18

Бөмбөгөр сумын Соёлын төв

14

98

23

121

С.Цэрэндэжид

19

Галуут сумын ЗДТГ

61

576

44

576

Ш.Буяннэмэх

20

Галуут сумын ИТХ

5

220

39

432

О.Амарзаяа

21

Галуут сумын Соёлын төв

8

69

19

127

Б.Болор-Эрдэнэ

22

Галуут сумын ЭМТ

15

182

20

220

Ю.Оюунжаргал

23

Галуут сумын Сургууль

19

174

20

125

Х.Сарантуяа

24

Шинэжинст сумын ИТХ

20

224

49

449

Т.Цэнгэлмаа

25

Баянбулаг сумын ИТХ

4

214

11

279

Р.Ганцэцэг

26

Баянбулаг сумын Сургууль

25

164

30

221

Ж.Сүнжидмаа

27

Баянбулаг сумын ЭМТ

32

275

34

293

Л.Баярмаа

28

Баянбулаг сумын Соёлын төв

8

56

11

59

Б.Уранчимэг

29

Баацагаан сумын ЗДТГ

68

854

76

611

С.Алимаа

30

Баацагаан сумын ИТХ

21

308

24

307

Ц.Энхтуяа

1

2

3

4

5

6

7

31

Баацагаан сумын Сургууль

40

271

41

280

С.Жимсээ

32

Баацагаан сумын Цэцэрлэг

18

135

21

166

Н.Бүжин

33

Баацагаан сумын ЭМТ

16

170

19

195

Болормаа

34

Баацагаан сумын Соёлын төв

9

64

16

106

Соёлмаа

35

Баянцагаан сумын ЗДТГ

52

505

71

1010

Б.Үүрцайх

36

Баянцагаан сумын ИТХ

14

213

84

596

Д.Энхзаяа

37

Баянцагаан сумын Сургууль

26

149

27

195

Х.Одонмядаг

38

Баянцагаан сумын ЭМТ

25

186

23

220

Б.Алимаа

39

Баянцагаан сумын Соёлын төв

20

100

19

132

Ц.Цэенпил

40

Шаргалжуут тосгоны ЭМТ

27

275

22

286

Лхамжав

41

Шаргалжуут тосгоны Сургууль

24

117

17

120

А.Даваахүү

42

Шаргалжуут тосгоны Цэцэрлэг

10

45

14

62

Т.Баяртогтох

43

Аймгийн ЗДТГ

109

2691

-

-

Г.Должинсүрэн

44

Баянхонгор сумын ЗДТГ

49

872

-

-

Б.Эрдэнэтуул

45

НХҮХэлтэс

16

129

16

134

У.Алиманцэцэг

Дүн

1143

12970

1232

11204

 

 

Нийт 45 байгууллагын 2375 хн-ийн 24174 хуудас баримт

 

 
 
 
 
 
 
 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook