Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 100 хоногийн ажлыг тайлагнах нээлттэй өдөрлөгт Архивын тасаг амжилттай оролцлоо
img

2016 оны 11 дүгээр сарын  04-ны  өдөр Өмнөговь аймгийн Засаг  даргын  100  хоногийн  ажлыг  тайлагнах өдөрлөгт  Архивын тасаг  5 төрлийн  50 гаруй  баримтын  үзэсгэлэн дэлгэж нийт  800 гаруй  иргэд  үзэж  сонирхсон бөгөөд архиваас  олгох  лавлагаа, хуулбарыг  үнэ  төлбөргүй олгож үйлчиллээ.

Мөн аймгийн  Засаг дарга  Н.Наранбаатар болон удирдлагуудад  цахим сангаас  эрэлт хайлтыг хийж цахим сангийн  явц  үр  дүнгийн  талаар мэдээлэл  өглөө. Архивын тасгийн  тулгамдсан асуудлыг  танилцуулж ажиллаа.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook