Зураг төслийн баримтын архив

•    Зураг төслийн баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх;
•    Сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх;
•    Хосгүй үнэт, үнэт баримтын нөөц хувьтай болох;
•    Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах;
•    Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;
•    Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх;
•    Архивын баримтыг ашиглуулах;
•    Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Эрхлэгч

77002093

otungalag@archives.gov.mn

2

Зааварлагч, арга зүйч

-

rentsenmyadag@archives.gov.mn

3

Ахлах архивч

-

nyamaa@archives.gov.mn

4

Архивчид

-

 

5

Сан хөмрөгч

-

 

6

Архивч-операторч

-

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook