Сургалт

Сургалтын төвд дараах төрлийн сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Үүнд:
1.    Албан хэрэг хөтлөлт, архивын мэргэжил олгох сургалт
2.    Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
3.    Архивын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт, хадгалалт хамгаалалт, архивын баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх гэх мэт тодорхой чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалт
4.    Төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хүсэлтээр явуулах захиалгат сургалт

Түүнчлэн сургалтыг, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнууд, байгууллагын архивын ажилтнууд, төрийн архивын ажилтнуудад зориулсан гэж төрөлжүүлэн зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургалтанд хамрагдагсдыг Үндэсний төв архив болон зарим байгууллагын архивт дадлага хийлгэдэг.

Холбоо барих утас: 77002055

2015 оны сургалтын хуваарийг татаж авна уу....

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook