Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

•    Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
•    Салбар, төрөлжсөн архивын үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх;
•    Байгууллага, түүний бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх;
•    Байгууллага, түүний бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Хэлтсийн дарга

77002085

oyunchimeg@archives.gov.mn

2

Дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

77002049

enhtsetseg@archives.gov.mn

3

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

77002049

ch.lkhagvadorj@archives.gov.mn

4

Улсын хяналтын байцаагч

77002049

batsuren@archives.gov.mn

5

Улсын хяналтын байцаагч

77002049

sainjargal@archives.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook