Мэдээллийн технологийн хэлтэс

•  Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх;
•  Төрийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, цахим  мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахим архив үүсгэх талаар гарын авлага, арга зүйн баримт бичиг боловсруулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;
•   Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн програм хангамж боловсруулах, хөгжүүлэлт хийх;
•   Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлэх;
•   АЕГ-ын цахим хуудасны шинэчлэлт, хөгжүүлэлт хийх;
•   АЕГ-ын гадаад, дотоод сүлжээ, компьютер, техник хэрэгслийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Хэлтсийн дарга

77002098

batjargal@archives.gov.mn

2

Цахим архивын арга зүй ахлах мэргэжилтэн

77002053

bold@archives.gov.mn

3

Програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

77002053

tuvshintugs@archives.gov.mn

4

Програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

77002053

dariimaa@archives.gov.mn

5

Компьютерийн сүлжээ, цахим хуудас хариуцсан ажилтан

77002053

bilguun@archives.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook