Төсөлд санал авах

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах  

Саналаа:    Албан бичгээр: Архивын ерөнхий газрын дарга С.Энхбаатар танаа

                     Цахим шуудан: zoljargalts@archives.gov.mn

 

Төрийн архивын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох төсөлд санал авах

Саналаа:    Албан бичгээр: Архивын ерөнхий газрын дарга С.Энхбаатар танаа

                     Цахим шуудан: bayasgalan@archives.gov.mn

 

Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын төсөлд  санал авах

Саналаа:    Албан бичгээр: Архивын ерөнхий газрын дарга С.Энхбаатар танаа

                     Цахим шуудан: bayasgalan@archives.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook