Архивын лавлагаа

       Архивын лавлагаа гэдэг нь байгууллага, иргэдийн хүсэлт захиалгын дагуу тодорхой асуудал сэдэвт холбогдох мэдээллийг архивын баримт эх сурвалжид тулгуурлан гаргасан хууль эрх зүйн хүчин төгөлдөр албан ёсны баримт бичгийг хэлэх бөгөөд иргэд, албан байгууллага та бүхэн дараах төрлийн архивын лавлагаа авах боломжтой. Үүнд:

НИЙГЭМ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖТЭЙ ЛАВЛАГАА:

  • Хувьчлагдсан, татан буугдсан байгууллагын баримтаас иргэдийн ажилласан жилд холбогдох тушаалын хуулбар, цалингийн цэс;
  • Алдарт эхийн одонгийн лавлагаа /1990-2010 он/;
  • Ажилчин, Найрамдал, Октябр, Сүхбаатарын районы /хуучин нэрээр/ шүүхийн лавлагаа;
  • Татан буугдсан банкны баримт /1990-2013 он/;
  • Хүн амын тооллогын холбогдолтой лавлагааг 1918, 1922-1929, 1933, 1944, 1947, 1956, 1989, 2000, 2010 онуудын хүн амын тооллогын бүртгэлийн баримтыг үндэслэн өрхийн тэргүүний нэр, эцэг, эхийн нэр, ам бүлийн тоо, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн харьяалал зэрэг мэдээллүүдийг гаргана;

​      Хөмрөгийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү

СЭДЭВЧИЛСЭН ЛАВЛАГАА:

Архивын холбогдолтой бүх төрлийн мэдээллийг 1800-1205 утсанаас лавлаж болно.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook