Сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх төв

•    Хадгаламжийн сангийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэм, хадгалалтын нөхцөлд хяналт тавьж, ариутгал, устгал хийлгэх ажлыг зохион байгуулах,
•    Баримтын хими, физик техникийн   шинж чанарт үзлэг явуулж, баримт гэмтэж муудаж буй шалтгаан, гэмтлийн зэргийг тогтоож, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох,
•    Баримтын суурь материал, бэх бичвэр, цавууны бүтэц, найрлагад судалгаа шинжилгээ явуулж, сэргээн засварлах арга технологи боловсруулах,
•    Гэмтэлтэй баримт бичиг сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх,
•    Баримт бичиг ариутгаж халдваргүйжүүлэх.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Эрхлэгч

77002095

-

2

Хадгалалтын технологич

-

-

3

Ахлах сэлбэн засагч

-

deejmaa@archives.gov.mn

4

Сэлбэн засагчид

-

-

5

Лаборант

-

-

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook