Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

•    Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх;
•    Сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх;
•    Хосгүй үнэт, үнэт баримтын нөөц хувьтай болох;
•    Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах;
•    Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;
•    Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх;
•    Архивын баримтыг ашиглуулах;
•    Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Эрхлэгч

77002092

p.uuganerdene@archives.gov.mn

2

Зааварлагч арга зүйч

-

erdenebat.s@archives.gov.mn

3

Кино, дүрс бичлэгийн инженер

-

batundrah@archives.gov.mn

4

Архивчид

-

 

5

Сан хөмрөгчид

-

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook